සීමාසහිත ෂෙන්ෂෙන් රීඩ්ස් ටෙක් සමාගම a 2006 සිට චීනයේ පුරෝගාමී වෘත්තීය ඩීඑම්එක්ස් ආලෝකකරණ නිෂ්පාදනය. අපගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන වනුයේ: ෆැසෙඩ් ඊයම් ආලෝකය, ඩීඑම්එක්ස් ත්‍රිමාණ නළය, ඩීඑම්එක්ස් පික්සල් බිත්තිය සහ රෙදි වීඩියෝ තිර…

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂිත නිෂ්පාදන